Monday, 16 December 2019, 12:23 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Místa v bibli

A

:
Jedno z míst, kam se rozšířila první církev. Křesťané zde byli poprvé nazváni "křesťany".
:
Řecké město proslulé filosofií. Pavel zde kázal na Areopágu, ale přestali ho poslouchat, když začal mluvit o vzkříšení. (Sk 17,17)

B

:
Sídlo velké říše, která zničila Izrael a izraelce odvedla do zajetí.
:
Rodiště krále Davida. Podle proroků odtud má přijít Mesiáš. Podel evangelií se zde narodil Ježíš.

C

:
Místo, kde apoštol Petr vyznal, že Ježíš je Mesiáš (Kristus).
:
Město, odkud vyšel Abraham na cestu do zaslíbené země. Pocházela odtud Izákova manželka Rebeka i Jákobova Ráchel a Lea.

D

:
Když jel Pavel do tohoto města pronásledovat křesťany, setkal se s ním Ježíš Kristus a on v něj uvěřil.

E

:
Velké maloasijské město. Pavel se tu dostal do konliktu s výrobci náboženských předmětů. Byl zde chrám bohyně Diany (Artemis). Sk 19,35

G

:
Oblast, kde Ježíš působil a odkud pocházeli někteří jeho učedníci.
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.